Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn… cùng các đại biểu và đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ.

Đến dự lễ kỷ niệm còn có Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do đồng chí Tep Ngorn, Ủy viên thường trực Ban Thường vụ BCH Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Soonthorn Xayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân Chương Hồ Chí Minh tặng Ban Đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Soonthorn Xayachak trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào và đồng chí Tep Ngorn trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia tặng Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn, liên tục của Ban Đối ngoại Trung ương và các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng trong 70 năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới... Công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại Đảng nói riêng đứng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, cần tận dụng tối đa những cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện mục tiêu bao trùm hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy vị thế của đất nước, phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Ban Đối ngoại Trung ương kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

PV (theo TTXVN)