Chiều 17-7, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đề án sắp xếp lại nhân sự của Ban Dân tộc tỉnh do cơ quan này có số lượng lãnh đạo gấp đôi nhân viên.

Cụ thể, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 15 cán bộ và nhân viên, nhưng 10 người trong số này được bổ nhiệm làm lãnh đạo từ cấp Phó phòng trở lên. Đặc biệt, trong số những người được bổ nhiệm lãnh đạo, có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế có số lãnh đạo nhiều gấp đôi nhân viên.

Trước tình hình trên, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập đề án sắp xếp lại đơn vị theo hướng giảm các Phòng ban, theo đó sẽ giảm cấp Trưởng, Phó phòng xuống còn 6 người. Nếu đề án này được thông qua thì tỷ lệ lãnh đạo so với nhân viên của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được rút xuống còn 50/50.

Được biết, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.


Anh Khoa