Chiều 3-11, Quốc hội đã dành thời gian họp riêng để bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, đã có 467 ĐBQH bỏ phiếu đồng ý, bằng 96,8% tổng số ĐBQH tán thành.

Ông Phạm Phú Quốc.

Dự thảo Nghị quyết do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày khẳng định, Quốc hội quyết định bãi nhiệm ĐBQH khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc vì đã không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức, vi phạm tiêu chuẩn của ĐBQH, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiễm ông Phạm Phú Quốc với 89% ĐBQH tán thành.

Trước đó, trong phiên họp chiều 2-11, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý đã thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội tờ trình bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh. Theo UBTVQH, sự việc ông Phạm Phú Quốc xin nhập Quốc tịch Cộng hòa Síp và đã có Quốc tịch Cộng hoà Síp nhưng không báo cáo với cơ quan, tổ chức là không trung thực, vi phạm tiêu chuẩn ĐBQH theo quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc.

Sai phạm của ông Phạm Phú Quốc, theo nhận định của UBTVQH là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trong công luận và nhân dân, khiến uy tín của ông Phạm Phú Quốc bị giảm sút. Cử tri, nhân dân, thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự không tín nhiệm và đề nghị Quốc hội bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc.

Trước đó, trong báo cáo giải trình gửi UBTVQH, ông Phạm Phú Quốc đã nhận thấy khuyết điểm, thiếu sót của bản thân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tự nhận thấy bản thân không còn đủ tư cách của người ĐBQH không xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức. Ngày 25-8-2020 ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa 14 gửi đến UBTVQH.

Được biết, năm 2018, ông Phạm Phú Quốc đã làm thủ tục xin Quốc tịch Cộng hoà Síp và đã được cấp hộ chiếu nước này vào ngày 11-2-2019. ĐBQH Phạm Phú Quốc đã không báo cáo với Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh về việc này.

Quỳnh Vinh