Các cốt Liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

An táng 26 Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Ngay sau Lễ truy điệu, 26 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam ở Lào được an táng ấm áp tại nghĩa trang này.

Được biết, đây là lần thứ 33 kể từ năm 1993 đến nay, Quảng Trị đã tìm kiếm và đưa các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh ở Lào về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Qua đó, khẳng định trách nhiệm của hai tỉnh Quảng Trị và Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của hai đất nước.

Thanh Bình