Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Dũng – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam cho biết: “Năm nay đánh dấu 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Chúng tôi rất vinh dự đóng vai trò Chủ tịch ASEAN. Từ những nền tảng chính do Thái Lan và các nước Chủ tịch tiền nhiệm gây dựng, Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung dựa trên nguyên tắc đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN vì lợi ích của nhân dân và vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng,  Trường nhóm SOM ASEAN của Việt Nam

Với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ trình bày các ý tưởng, sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch cũng như các kết quả dự kiến của ASEAN 2020 để tiếp nhận ý kiến từ các quốc gia thành viên. 

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam sẽ thúc đẩy 5 ưu tiên bao gồm: Phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực; nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của Cách mạng Công nghiệp 4.0; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích ứng, hiệu quả hoạt động của ASEAN.

Đại biểu tham sự SOM trù bị cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm tại phiên họp

Năm 2020 có nhiều ý nghĩa với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Đối với ASEAN là năm bản lề quan trọng để kiểm điểm giữa kỳ công tác triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015-2025, với riêng Việt Nam là mốc dấu 25 năm đồng hành cùng ASEAN. Trong năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Vì thế, Việt Nam kỳ vọng với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ thúc đẩy quan hệ gắn kết giữa tổ chức khu vực với toàn cầu thông qua vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Qua đó nâng cao vị thế của ASEAN đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và trên thế giới. 

Với tư cách Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ chủ trì hơn 300 hoạt động ở các cấp khác nhau trong nhiều lĩnh vực và xuyên suốt 3 trụ cột của ASEAN. Nổi bật nhất là trong tháng 4-2020 diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand tại Đà Nẵng; Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị có liên quan tại Hà Nội tháng 11-2020. Ngoài ra, Việt Nam còn chủ trì Đại hội đồng liên Nghị viện lần thứ 41 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) trong tháng 8-2020.

Tại cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN, Trưởng SOM các nước ASEAN thảo luận chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 15 đến 18-1 tại TP Nha Trang. Hội nghị này tạo tiền đề thống nhất và triển khai các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên ASEAN trao đổi một số nội dung triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN 35, những nội dung trọng tâm và ưu tiên của ASEAN trong năm 2020, một số vấn đề quan hệ đối ngoại của ASEAN cùng các vấn đề quốc tế và khu vực được các bên quan tâm.


Hữu Toàn