Đây là hội nghị đầu tiên của năm 2020 thuộc kênh kinh tế, do Bộ Công Thương phụ trách. Hội nghị ATF-JCC 16 tập trung thảo luận những nội dung chính trong hợp tác tạo thuận lợi cho thương mại của khối ASEAN, đồng thời tham vấn các sáng kiến như minh bạch hóa, đơn giản hóa các thủ tục hải quan nhằm mục tiêu cắt giảm 10% chi phí giao dịch thương mại nội khối vào năm 2020; tăng gấp đôi giá trị giao dịch thương mại nội khối vào năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho biết tại ATF-JCC 16, Việt Nam đăng cai với vai trò Chủ tịch điều hành hội nghị. Do đó, một trong những ưu tiên của Việt Nam đưa ra là làm sao củng cố cho một ASEAN vững mạnh và đoàn kết.

 Theo ông Thái, một trong những thách thức của ASEAN trong thời gian qua là mặc dù có cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo và quyết tâm của các nước nên hàng rào về thuế quan về cơ bản giữa các nước ASEAN đã đưa về 0%, tuy nhiên tỷ lệ thương mại nội khối vẫn chưa tăng trưởng tương xứng với tiềm năng của các nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 Lý do là hàng rào phi quan thuế vẫn hiện hữu trong khối, các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại cần được thúc đẩy hơn nữa. Do vậy, mục tiêu của hội nghị lần này tập trung vào hai nhóm đó.

 Để tạo thuận lợi cho thương mại, các nước đã bàn những giải pháp cụ thể như thông qua sáng kiến về thuận lợi hóa thương mại trong hiệp định thuận lợi hóa thương mại của Tổ chức thương mại thế giới, các nước ASEAN thống nhất cách tiếp cận chung để thực hiện có thuận lợi nhất. Một trong những hoạt động quan trọng của Hội nghị là phối hợp hoạt động giữa các nhóm công tác chuyên ngành trong ASEAN để đảm bảo mục tiêu chung là tạo thuận lợi cho thương mại, thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối. 

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương,

Do vậy, Hội nghị lần này có sự tham gia của Chủ tịch nhiều nhóm công tác chuyên môn liên quan đến thương mại hàng hóa, hải quan, tiêu chuẩn v.v. để cùng nhau chia sẻ thông tin và thống nhất cách tiếp cận trong việc giải quyết các vấn đề ASEAN cần thúc đẩy trong thời gian tới. 

Cuộc họp cũng có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong ASEAN, các tổ chức quốc tế và một số cơ quan nghiên cứu để cùng nhau hợp tác trong nhiều lĩnh vực chuyên môn. Do vậy, tại cuộc họp lần này, cộng đồng DN nêu rất nhiều lĩnh vực họ quan tâm, trong đó có vấn đề đối với những lô hàng mà có giá trị thấp thì có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ trong khối ASEAN.


Lưu Hiệp