Trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Đối thoại Chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC đã được tổ chức ngày 19-6 tại Hạ Long, Quảng Ninh nhằm tập trung thảo luận định hướng thúc đẩy du lịch bền vững vì châu Á – Thái Bình Dương bao trùm và kết nối.

Đây là một sự kiện quan trọng của APEC, nhằm hưởng ứng Năm quốc tế 2017 của Liên Hợp Quốc về Du lịch bền vững vì sự phát triển, với sự tham gia của các bộ trưởng và các quan chức du lịch APEC, đại diện của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển du lịch bền vững và đại diện các doanh nghiệp du lịch.

Tại buổi họp bảo kết thúc Đối thoại Chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC.

Đối thoại được tổ chức trong bối cảnh châu Á – Thái Bình Dương đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, cục diện thế giới đang thay đổi mạnh mẽ và APEC đang xây dựng tầm nhìn sau năm 2020.

Kết thúc đối thoại, các bộ trưởng và trưởng đoàn phụ trách về du lịch APEC đã thông qua Tuyên bố cao cấp về du lịch bền vững với chủ đề “Thúc đẩy du lịch bền vững châu Á – Thái Bình Dương bao trùm và kết nối”.

Tuyên bố chuyển tải thông điệp ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc và hành động nhằm thúc đẩy du dịch bền vững, bao gồm: Coi phát triển du lịch bền vững là một quá trình liên tục cần có sự theo dõi, đánh giá tác động một cách thường xuyên; đẩy mạnh các chính sách phát triển du lịch nội địa và khu vực; khuyến khích các đóng góp kinh tế dài hạn, khả thi, đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan; 

Tôn trọng tính nguyên bản về văn hóa - xã hội của cộng đồng địa phương; sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên môi trường tự nhiên; khuyến khích nhu cầu của người tiêu dùng đối với các hoạt động và sản phẩm du lịch bền vững; đẩy mạnh đối tác công - tư với tư cách là biện pháp chính để phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch bền vững; 

Tạo môi trường cạnh tranh, hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến du lịch, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiến hành thêm các nghiên cứu để các nền kinh tế APEC có thể thích ứng và tận dụng những thay đổi do các công nghệ mới tiên tiến đem lại.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái trả lời báo chí sau Đối thoại.

Các bộ trưởng và trưởng đoàn phụ trách du lịch của các nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí sẽ báo cáo các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC vào tháng 11-2017 về tầm quan trọng của việc thúc đẩy du lịch bền vững ở  châu Á – Thái Bình Dương.

Đối thoại là sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng góp vào các nỗ lực chung của khu vực và toàn cầu về phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là hoạt động cấp Bộ trưởng thứ ba của APEC mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong Năm APEC 2017.

Phùng Nguyễn - Anh Huy