Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tìm ra những cơ hội, thách thức trong giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã hội trong bối cảnh số hóa, sự phát triển nhanh chóng của nền công nghiệp; tìm ra những hành động ưu tiên trong hợp tác của APEC nhằm giải quyết những thách thức này; thúc đẩy việc áp dụng các khung trình độ quốc gia, công nhận kỹ năng lẫn nhau cho lao động bậc trung và bậc cao, cũng như các giải pháp an sinh phù hợp cho các nền kinh tế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đưa ý kiến về những giải pháp để đảm bảo các chương trình an sinh xã hội. Theo đó, một mặt các quốc gia phải thích nghi được với những thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế, xã hội, thiên tai thảm họa; mặt khác cần đảm bảo việc trợ cấp về an sinh xã hội không trở thành vấn đề cản trở động lực làm việc của người dân. Các chương trình an sinh xã hội phải được xây dựng để đáp ứng tích cực đối với tình hình già hóa dân số; đồng thời thừa nhận người khuyết tật cũng là một lực lượng kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khẳng định, các kinh nghiệm, thông tin và quan điểm được chia sẻ trong Hội thảo lần này sẽ là cơ sở quan trọng cho Đối thoại cao cấp về phát triển nguồn nhân lực có thể đưa ra những hành động ưu tiên cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh kỷ nguyên số đang mang lại nhiều cơ hội và thách thức; hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, đặc biệt là mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về hướng ưu tiên hợp tác, cơ chế hành động và khung thời hạn đối với những thách thức, cơ hội của giáo dục và đào tạo kỹ năng lao động, cũng như hệ thống an sinh xã hội trong kỷ nguyên kỹ thuật số; quá trình nâng cấp công nghệ nhanh chóng; những công cụ pháp lý nhằm tháo gỡ các thách thức và đón nhận những cơ hội trong xu hướng toàn cầu hóa.

PV (Theo TTXVN)