Tại cuộc gặp báo chí, khuyến cáo chính sách để các quốc gia thành viên Ngân hàng Phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam có thể lấp đầy khoảng cách trong đầu tư cơ sở hạ tầng, ông Bambang Susantono, Phó Chủ tịch ADB chuyên trách quản lý tri thức và phát triển bền vững cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục thực hiện cải cách tài khóa, trong đó có cải cách thuế, tái định hướng chi tiêu, thận trọng khi vay mượn, các khoản thu ngoài thuế. 

Bên cạnh đó,Việt Nam cần thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư, tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, tận dụng nhiều hơn phương thức hợp tác công tư; làm sâu sắc hơn các thị trường vốn. Ngoài ra, Chính phủ cần lên danh mục ưu tiên các khoản chi tiêu cũng như sắp xếp thứ tự để đầu tư.

Tại buổi gặp, ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân vào các cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh nguồn lực của nhà nước đầu tư cho hạ tầng có giới hạn. Vai trò của Ngân hàng phát triển châu Á trong việc tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng của khu vực công và tư nhân trong thời gian tới.

Hải Châu