Tại đây, ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết, Chiến lược đối tác quốc gia của ADB giai đoạn 2016 - 2020 được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.

Cụ thể, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng nhanh, trung bình trên 6,5%/năm trong giai đoạn 1991 - 2015 đã làm thay đổi đất nước, từ một trong những nước nghèo nhất châu Á trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010, GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.109 USD. Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ nhưng Việt Nam vẫn chưa khai thác được tối đa tiềm lực kinh tế to lớn của mình.

Báo cáo ADB cho rằng, việc mở cửa nền kinh tế đã giúp cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, năng suất thấp và tình trạng thiếu lao động có tay nghề trong các doanh nghiệp Việt Nam đã cản trở việc kết nối chuỗi giá trị, và sự thiếu vắng các doanh nghiệp hỗ trợ cho ngành xuất khẩu đã làm giảm tác động lan tỏa đối với nền kinh tế Việt Nam. Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu (điện, nước) không theo kịp tốc độ tăng trưởng và đô thị hoá.

Bên cạnh những thách thức này còn có vấn đề hoạt động kém hiệu quả ở các doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng còn yếu, chủ yếu dựa vào một số ngân hàng quốc doanh lớn. Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục ngốn một tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư, trong khi tỷ lệ đóng góp vào GDP thực và tổng số việc làm của cả nước lại thấp hơn so với các doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó, ADB khuyến nghị nếu Việt Nam muốn đạt được mức thu nhập trung bình cao, cần phải tăng cường hơn nữa sự minh bạch và công khai thông tin liên quan đến quá trình hoạch định chính sách, cùng với môi trường pháp lý minh bạch và hiệu quả hơn, giúp tất cả các doanh nghiệp được cạnh tranh một cách bình đẳng.

Để giải quyết những thách thức, chiến lược đối tác quốc gia (CPS) của ADB dành cho Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đề ra tầm nhìn về phát triển kinh tế bền vững môi trường và bình đẳng xã hội, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Chiến lược này tập trung vào ba đột phá chính: Đó là thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh; Tăng cường cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ đồng đều hơn; cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó biến đối khí hậu.

Nguồn lực dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 của ADB là cho Chính phủ vay vào khoảng 1 tỷ USD/năm; Hỗ trợ kĩ thuật và viện trợ không hoàn lại là 5-7 triệu USD/năm; Đồng tài trợ, các đối tác phát triển và các quỹ khí hậu là 1,4 tỷ USD trong danh mục dự kiến.

Hải Châu