Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương liên tục thay đổi cùng biến động khó dự đoán của giá dầu khiến nhiều chuyên gia quản lý quỹ gặp khó khăn trong việc dự báo biến động của thị trường cổ phiếu.

Mặc dù vậy, Công ty Chứng khoán Bảo Việt cho rằng, xu hướng rút vốn ở các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu không gây nhiều ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

H.A