Ngày 15-9, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ khánh thành di tích Triệu Miếu, Đại Nội Huế sau hơn 2 năm khởi công tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí đầu tư 35,6 tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ tài trợ 700.000USD.

Triệu Miếu là một trong 5 miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn, mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử độc đáo của Quần thể Di tích Cố đô Huế, được xây dựng vào năm 1804.

Trải qua hàng trăm năm tồn tại nên di tích này bị xuống cấp, hư hỏng. Việc hoàn thành tu bổ di tích Triệu Miếu nhằm góp phần bảo tồn không gian văn hóa tại các di tích Huế, đặc biệt là những di tích tín ngưỡng tâm linh của triều Nguyễn.

Anh Khoa