Ảnh Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam. 

Ủy ban Tổng tuyển cử ở nước ngoài năm 2019 tại Hà Nội được thành lập từ năm 2018 phụ trách tổ chức bầu cử Tổng thống Indonesia tại Hà Nội và các khu vực lân cận bao gồm 40 trong số 63 tỉnh của Việt Nam dưới quản lý của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội. Có 2 (hai) phương thức bỏ phiếu, cụ thể là bỏ phiếu trực tiếp tại khu vực tổ chức bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu qua thư (chỉ dành cho những người sống xa Hà Nội và khả năng di chuyển hạn chế).

Tổng cộng có 300 cử tri đăng ký cho cuộc tổng tuyển cử ở nước ngoài năm 2019, trong đó 265 người đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại khu vực bỏ phiếu và 35 người bỏ phiếu qua bưu điện. Cho đến khi đóng cửa khu vực bỏ phiếu lúc 18 giờ chiều 14-4, 200 cử tri đã sử dụng quyền bỏ phiếu của họ và 28 cử tri đã gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện cho ủy ban bầu cử.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Ibnu Hadi nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử được tổ chức tại Đại sứ quán cũng là một cách để tăng cường ý thức về sự đoàn kết và hữu nghị giữa các công dân Indonesia tại Hà Nội và các vùng lân cận.

Cuộc tổng tuyển cử ở nước ngoài của Indonesia là nỗ lực của Chính phủ Indonesia nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho tất cả công dân Indonesia mặc dù họ đang sống ở nước ngoài. Là quốc gia dân chủ lớn thứ ba trên thế giới, luật pháp Indonesia đảm bảo quyền bầu cử là một phần của quyền con người.

Cuộc tổng tuyển cử ở Indonesia năm 2019 là cuộc bầu cử đầu tiên ở Indonesia, trong đó cử tri có thể bỏ phiếu cho Tổng thống, Phó Tổng thống và thành viên Hội đồng Đại diện Nhân dân (DPR) vào cùng ngày. Hai cặp ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống, đó là Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo với Phó Tổng thống Ma’aruf Amin và cặp ứng cử viên khác cho Tổng thống là cựu Đại tướng Mitchowo Subianto và Phó Tổng thống là ông Sandiaga Uno.

Tiên An