Theo đó, 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu được bình chọn gồm: Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, năm 2018; Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018 và các hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” và các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc; Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III; Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II; Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2018; Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018; Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu và sinh viên ưu tú tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, diễn ra từ ngày 9 - 11-12-2018 tại Thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên. 

Tham dự Đại hội có 690 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên sinh viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội đã thành công tốt đẹp với nhiều điểm mới, sáng tạo; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 336 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên.

Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc thứ XI

Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” được tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 29-11-2018. Tham dự diễn đàn có 250 đại biểu là các thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ với các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 50 đại biểu là thành viên của Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp là những doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đại diện cho hơn 300 doanh nhân trẻ trong cả nước. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đối thoại với thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà tư vấn khởi nghiệp. Nội dung buổi đối thoại tập trung thảo luận, nhìn nhận thực trạng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam trong những năm qua, đánh giá từ cơ chế, chính sách tới diễn biến thực tiễn. 

Các đại biểu thảo luận, so sánh với hướng đi, cách làm của những quốc gia được coi là khởi nghiệp thành công để tìm những giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Diễn đàn là hoạt động thiết thực, tạo cơ hội giúp các đại biểu tham dự bàn rõ hơn vai trò từng chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tổng hợp; đồng thời kiến nghị với Chính phủ những cơ chế, chính sách cần thiết để tạo sự đột phá. 

Đây cũng là cơ hội để thanh niên, doanh nhân trẻ có các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp, đưa ra đề xuất, sáng kiến, hiến kế. 

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, năm 2018 lần đầu tiên được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0". Diễn đàn diễn ra từ ngày 27-29-11 tại Thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 200 trí thức trẻ Việt đang sinh sống và làm việc ở 21 quốc gia, thuộc 52 chuyên ngành. 

Qua tổng kết các phiên thảo luận, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đưa ra Chương trình hành động, đề xuất khuyến nghị; cơ chế vận hành Diễn đàn và ra mắt mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. 

Diễn đàn đã tạo kênh kết nối để trí thức trẻ đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm triển lãm Khát vọng sinh viên Việt Nam

Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018 diễn ra từ ngày 23-11- 16-12-2018 với chuỗi các hoạt động trên toàn quốc, kết thúc với Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018 cho 28 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu xuất sắc. 

Liên hoan đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận và giải quyết nhu cầu của thanh niên, thiết kế và tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến và trưởng thành.


Tâm Minh