Cán bộ và nhân dân Hòa Vang đón nhận danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới.

Với 19 xã vừa đồng bằng, vừa trung du miền núi, huyện Hòa Vang có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng bao bọc 3 phía thành phố Đà Nẵng. Dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm với chính sách tố Cộng và luật 10/59, chúng muốn biến Hòa Vang thành vùng đất trắng, thành nhà tù rộng lớn, bắt bớ, giam cầm, chém giết hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến nhà lao Phú Hòa, Tùng Sơn, Túy Loan... thành địa ngục trần gian. Nhưng không có kẻ thù nào, sự tàn bạo nào ngăn chặn được phong trào cách mạng, khuất phục được ý chí của quân và dân Hoà Vang.

Hàng trăm bà mẹ Hòa Vang vẫn kiên cường đào hầm trong nhà, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ hoạt động. Nhiều đảng viên bị địch bắt tra tấn hết sức dã man, nhưng vẫn rất kiên cường như các đồng chí Lê Kim Lăng, Mai Đăng Chơn, Trần Văn Hoa, Trần Văn Đán... Hàng vạn con tim, khối óc đồng tâm hiệp lực, thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, nêu cao quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ đã lập nên những chiến công  vang dội, làm khiếp vía quân thù như những trận đánh ở Hải Vân, Bồ Bồ, Hoà Ninh, Hoà Lợi, Gò Cà... đã góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa xuân năm 1975.

Với 12/19 xã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 4.086 liệt sĩ, 1.602 thương binh, 970 chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đày, toàn huyện có 636 Mẹ Việt Nam Anh hùng  và là một trong những địa phương có số Mẹ Việt Nam Anh hùng cao nhất cả nước... Với những thành tích trong kháng chiến, nhân dân và Đảng bộ Hòa Vang đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau ngày quê hương sạch bóng quân thù, những di chứng mà kẻ thù để lại là những đổ nát, hoang tàn, 80/117 thôn trong toàn huyện là vùng trắng. Hàng chục nghìn người không nhà cửa, không việc làm, hơn 6.000 ha đất canh tác hoang hóa... Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang đoàn kết một lòng bước tiếp vào cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu và củng cố an ninh quốc phòng... với các chính sách đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, phát triển kinh kế gắn với an ninh quốc phòng.

Trong những năm đổi mới, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong từng xã, từng hộ, từng người dân luôn được nâng cao; từng làng, xã, từng tộc họ thi đua phát triển kinh tế, đồng thời chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT. Đến nay, Hòa Vang là một vùng nông thôn đổi mới, bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng cao đáng kể, nhất là các hộ gia đình chính sách, đồng bào miền núi, người dân tộc thiểu số. Chỉ trong 7 năm, từ năm 1997 đến 2004, toàn huyện xóa 4.788 nhà tạm, trong đó 100% nhà của đồng bào dân tộc thiểu số đã kiên cố hóa. Cùng với sự đầu tư của thành phố, nhân dân toàn huyện đã đóng góp 140 tỷ đồng và hàng vạn ngày công bê tông hoá, nhựa hóa 783km đường giao thông nông thôn, kiệt xóm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục kể từ trước đến nay: 12,5%, hộ nghèo chỉ còn 0,5% theo chuẩn cũ.

 Đảng bộ và nhân dân Hòa Vang dù trong thời chiến hay thời bình vẫn giữ vững truyền thống dũng cảm, kiên cường, năng động sáng tạo, luôn phát huy cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội

Hoài Thu