Do đó, để tạo ra bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, huyện Nam Trà My đã triển khai dự án phát triển trồng cây dược liệu trên địa bàn…

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, để phát triển bền vững cây dược liệu trên địa bàn 10 xã, huyện đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ và huy động tối đa nguồn lực của nhân dân để phát triển các loại cây dược liệu thành sản xuất hàng hóa, lấy tiêu chí nhóm hộ làm cơ sở, thực hiện các biện pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân; đồng thời gắn kết trách nhiệm để tuyên truyền, vận động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc trồng cây dược liệu của nhóm hộ, từ đó phục vụ đời sống nhân dân như giao thông nông thôn, thủy lợi, điện… tạo sự liên kết giữa người dân, giữa các nhóm hộ, giữa các địa phương trong toàn huyện.

Vườn ươm cây dược liệu cung cấp cây giống cho người dân vùng cao Nam Trà My.

Cùng với việc tập trung phát triển, bảo tồn và sản xuất cây dược liệu, huyện Nam Trà My còn xây dựng, củng cố, bồi dưỡng đội ngũ những người làm dịch vụ phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến, đóng gói, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm các loại cây dược liệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các loại dược liệu được tập trung sản xuất thành sản phẩm hàng hóa rất có giá trị như: cây sâm nam, giảo cổ lam, cây sơn tra, đương quy… Đặc biệt là lá kim cương (lan gấm), một loại dược liệu rất có giá trị. Giá bán trên thị trường các loại dược liệu cũng ở mức cao, từ đó giúp người dân có thu nhập ổn định.

Ngoài ra, để ổn định đầu ra cho sản phẩm dược liệu, chính quyền huyện Nam Trà My còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có vốn đầu tư, có công nghệ tiên tiến, liên kết, liên doanh với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trong huyện để đầu tư phát triển các loại cây dược liệu trên địa bàn huyện. 

Các phòng, ban của huyện Nam Trà My đã tham mưu UBND huyện lập các thủ tục cho thuê đất, hợp đồng, hợp tác, liên doanh liên kết giữa các đối tác ngoài huyện với các tổ chức, cá nhân trong huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút phát triển các loại cây dược liệu trên địa bàn.

N.Thi