Trước đó, ông G. đã có hành vi đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam thể hiện sai chủ quyền quốc gia trên tài khoản facebook (Richard Chen).

Ngay khi đăng tải, thông tin và hình ảnh này nhận được phản ứng từ cộng đồng mạng, phản đối việc đăng tải ý kiến không đúng sự thật này và yêu cầu chủ tài khoản xóa bỏ, đính chính thông tin.

Hình ảnh đăng tải trên Facebook đã được gỡ bỏ.

Nhận được thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, truy tìm chủ tài khoản Richard Chen.

Tại cơ quan chức năng, ông C.B.G. đã chủ động gỡ bỏ thông tin sai phạm, có thái bộ hợp tác với các cơ quan chức năng, nhận thức rõ sai phạm và cam kết không tái phạm.

V. Huy