Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và các địa phương khác trong tỉnh (nếu có).

Đồng thời chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ việc; có giải pháp cụ thể, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xử lý vụ việc này.

Trước đó, ngày 3 và 4-8-2016, báo chí phản ánh việc một lượng lớn rừng tự nhiên thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị chặt phá nghiêm trọng, có dấu hiệu tiếp tay của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, nếu đúng có hình thức xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-8.

S.T