Dũng nguyên là thủ kho kênh phân phối Masan - Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn (DN 100% vốn nhà nước). Lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý nhập, xuất hàng hóa trong kênh phân phối Masan, trong vòng 1 tháng (từ tháng 6 đến tháng 7-2013), Dũng đã lấy 1 số lượng lớn hàng hóa là nước chấm, trị giá 348 triệu đồng đem ra ngoài tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài. 

Qua kiểm tra đối chiếu sổ sách, đến giữa tháng 11-2015, Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn mới phát hiện hàng hóa bị hao hụt nên tố cáo vụ việc ra Công an.

H.Anh