Từ năm 1990, thông qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè, quan hệ xã hội, bà Vân được hàng trăm người tin tưởng để làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi có giá trị từ 2-5 triệu đồng/tháng để hưởng tiền “huê hồng”. 

Bà Lâm Thị Hồng Vân.

Đến tháng 9/2017, do không có khả năng chi trả, bà Vân tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, còn 26 dây hụi chưa kết thúc. Cơ quan Công an xác định, Vân đã ghi khống tên 39 người để tham gia chơi 75 phần hụi và đã hốt được 74 phần, chiếm đoạt số tiền trên 3,68 tỷ đồng. 

Tiếp đó, Vân còn hốt 224 phần hụi của 96 hụi viên, chiếm đoạt trên 7,49 tỷ đồng. Ngoài ra, Vân còn nợ của 132 người số tiền lãi, tiền hụi sống đã đóng và tiền vay trên 14 tỷ đồng.

Qua nhiều năm, lợi dụng sự tín nhiệm trong các mối quan hệ với mọi người, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bà Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 25,18 tỷ đồng của các hụi viên…


Trần Lĩnh - Trang Len