Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận đã cho vay lãi nặng dưới hình thức vay tiền góp trên địa bàn hai huyện Dương Minh Châu và Tân Châu. Cả nhóm cho 30 người dân nghèo vay với tổng số tiền 100 triệu đồng. 

Chúng thường cho vay 900.000đ góp 21 ngày, mỗi ngày 50.000đ. Tang vật tạm giữ: 6 cuốn sổ có ghi tên nạn nhân và cùng tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Tang vật tạm giữ

Đề nghị ai từng là nạn nhân nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

H.Thủy – T.Lực