Các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chủ động nắm tình hình; tăng cường lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển; các tuyến đường giao thông (đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không…) từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển và các địa bàn nội địa.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia dự báo, trong thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển về nội địa Việt Nam tiêu thụ, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Trân Trân