Lý do của việc niêm phong là để doanh nghiệp phải ngưng toàn bộ hoạt động theo đề xuất trước đó đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Trong thời gian niêm phong, công ty TNHH AB Mauri Việt Nam sẽ tổ chức rà soát lại toàn bộ hiện trạng hoạt động sản xuất và các công trình xử lý chất thải dưới sự giám sát của Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam - Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai và chính quyền địa phương. 

Đại diện cơ quan chức năng thực hiện niêm phong hoạt động của công ty AB Mauri.

Trước đó, trong quá trình chạy thử nghiệm, công ty này đã không báo cáo cơ quan chức năng; không thực hiện đầy đủ các thủ tục, biện pháp bảo vệ môi trường, làm phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Với những vi phạm trên, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam với số tiền 85 triệu đồng. Thời gian ngưng hoạt động bắt đầu từ ngày 3-6-2019. Trên cơ sở kết quả thực hiện khắc phục vi phạm về môi trường, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá, xem xét việc cho phép DN được hoạt động trở lại. 

Liên quan đến sai phạm của Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam, ngày 31-5 vừa qua, cơ quan chức năng đã tiến hành đào tìm hệ thống cống xả thải ngầm của công ty này theo đơn tố cáo của người dân do nghi ngờ công ty xả thải làm gần 1.000 tấn cá bè chết vừa qua. Tuy nhiên sau 1 ngày đào tìm, các đơn vị phối hợp không phát hiện dấu hiệu xả thải trộm của công ty này.


Ngọc Sơn