Theo đó, Công ty AB Mauri Việt Nam sẽ phải ngưng hoạt động cho đến khi thực hiện xong các biện pháp bảo vệ môi trường cần thiết...

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, Công ty AB Mauri Việt Nam từng bị xử phạt nhiều lần về hành vi gây ô nhiễm và nằm trong danh sách bị đề nghị đình chỉ hoạt động

Công Trường