Theo đó, những nội dung đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết gồm có: 1. Thủ tục, thời gian thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình xây dựng và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. 2. Thủ tục và thời gian cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

3. Thủ tục và thời gian cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 4. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thủ tục giải quyết, xử lý các vụ cháy, nổ.

5. Thủ tục và thời gian phê duyệt phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ. 6. Thủ tục, lệ phí và thời gian kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Thủ tục và thời gian cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. 8. Thủ tục và thời gian cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy. 9. Thủ tục và thời hạn cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương