Ngày 19/9, VKSND Tối cao đã có văn bản gửi VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Kiểm sát cấp cao, Viện Kiểm sát quân sự và các đơn vị trực thuộc VKSND Tối cao chỉ đạo các đơn vị này cần tích cực, chủ động trong công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tác hại, hậu quả của việc sử dụng "cỏ Mỹ".
Đồng thời, thông báo tới từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nắm được để có biện pháp tự phòng ngừa cho bản thân và gia đình. Đây là diễn biến kịp thời trong khi chờ đợi Chính phủ bổ sung chất XLR-11 (một chất chủ yếu có trong "cỏ Mỹ") vào danh mục các chất ma túy ở Việt Nam.

Trước đó, Báo CAND có bài: "Cần sớm đưa "cỏ Mỹ" vào danh mục các chất ma túy". Trong đó đã phản ánh thực trạng sử dụng "cỏ Mỹ" trong giới trẻ hiện nay. Đây thực chất là một loại ma túy, gây ảo giác, loạn thần, kích động căng thẳng, có thể có những tư tưởng cực đoan đối với người sử dụng. 

Theo tài liệu của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, hoạt chất chính có trong "cỏ Mỹ" là XLR-11 (còn gọi là 5-fluoro-UR-144), nguy hiểm hơn cả cần sa, nhưng lại chưa nằm trong danh mục các chất ma túy ở Việt Nam.

Đào Minh Khoa