Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Bình Phước, chủ trì Hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, cho biết: Các cơ quan thành viên ban chỉ đạo và các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tổ chức tuyên truyền được 53 đợt với 11.000 người tham dự; cấp phát 85.000 tài liệu tuyên truyền, 123 đĩa CD phát thanh; phát 123 tin bài và 1.000 giờ trên đài phát thanh, truyền hình về chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Đảng, Nhà nước, quyền và nghĩa vụ cũng như những lợi ích cho người dân. Riêng Công an đã có hơn 200 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn ghi và thu thập thông tin dân cư theo mẫu phiếu quy định. Kết quả, đến ngày 23-4, đã thu thập được 1.006.713 phiếu/1.038.688 nhân khẩu thường trú, đạt 96,9%. Số nhân khẩu còn lại chưa thu thập được thông tin, do hiện không có mặt tại địa phương hoặc thiếu thông tin và giảm nhưng chưa có số liệu quản lý…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 896 và công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn được UBND và Công an tỉnh khen thưởng.

Minh Thùy