Nhiều tập thể và 2 đồng chí Lê Đình Hải, Hoàng Văn Tứ (chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã vinh dự được khen thưởng. Riêng 2 đồng chí Hải và Tứ đã có hành động dũng cảm, lao vào dòng nước lũ để cứu người trong đêm mưa gió tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài.

 Ngoài ra, buổi lễ còn có 131 tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh được biểu dương, tôn vinh.

Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen

Các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng đều là những tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu trong học tập, công tác; có hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, dũng cảm trong chiến đấu, sáng kiến trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo ANTT...

M.Thùy – T.Sinh