Theo đó, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bà Thảo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên buộc bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu của Công ty Trung Nguyên; chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của công ty Trung Nguyên; hoàn trả lại cho người đại diện theo pháp luật của công ty con dấu cũng như các giấy đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác.

Đại diện nguyên đơn (bìa trái) và bị đơn tại toà 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên được thành lập vào năm 2006, là công ty mẹ của 9 công ty con nằm trong hệ thống của công ty. Bà Diệp Thảo là cổ đông, nắm giữ 30% cổ phần vốn điều lệ của công ty Trung Nguyên.

Ngày 16-10-2015, bà Diệp Thảo đã dẫn theo một số người đến trụ sở công ty, khống chế bà Lê Thị Bích Hạnh (thư ký Ban Tổng giám đốc) để cưỡng đoạt bất hợp pháp hàng loạt con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con. Hành vi cưỡng đoạt trái phép của bà Thảo đã được Văn phòng thừa phát lại quận Bình Tân ghi nhận tại Vi bằng số 795/2015/VB-TPL ngày 16-10-2015.

Theo công ty Trung Nguyên, hành vi trái pháp luật của bà Diệp Thảo khiến nhiều công ty trong hệ thống không thể giao dịch với ngân hàng, đối tác, khách hàng và các cơ quan thuế... Nhiều công ty con phải làm lại con dấu nhưng việc tồn tại hai con dấu cùng một lúc gây ra nhiều bất cập và rối loạn trong quản lý điều hành của Tập đoàn Trung Nguyên.

Tập đoàn Trung Nguyên đã phát hành nhiều văn bản yêu cầu bà Diệp Thảo trao trả toàn bộ các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng bà Thảo vẫn chưa thực hiện. Theo nguyên đơn, sau khi chiếm đoạt bất hợp pháp các con dấu của công ty, bà Thảo đã sử dụng trái phép các con dấu này để phục vụ cho mục tiêu gây rối Tập đoàn Trung Nguyên.

Vì vậy, Công ty Trung Nguyên khởi kiện lên toà án yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu của công ty Trung Nguyên theo khoản 7 Điều 6 Nghị định 99 của Chính phủ năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu; yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của công ty Trung Nguyên theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định 99 của Chính phủ năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu; yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi nhân danh Công ty Trung Nguyên để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền; bà Thảo phải trao trả ngay cho Công ty Trung Nguyên con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà Thảo đã chiếm đoạt của công ty Trung Nguyên vào ngày 16-10-2015, bao gồm: con dấu của Công ty Trung Nguyên, bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Trung Nguyên đăng ký lần 2 ngày 13-5-2010...

Trước đó, xử sơ thẩm vào tháng 3-2018, TAND TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty Trung Nguyên. 

A.Huy - Hồng Sơn