Sau khi tốt nghiệp Khoa thư viện Trường Nghệ thuật Tây Bắc, Dương Thanh Mai được Công ty Casumina nhận vào làm việc. Theo bản mô tả công việc ngày 10/5/2007 do Dương Thanh Mai ký với ông Lê Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc công ty, kiêm Trưởng phòng bán hàng (có hiệu lực đến ngày 7/4/2011) thì Dương Thanh Mai có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng trong lĩnh vực quản lý bán hàng khu vực TP Hồ Chí Minh và cửa hàng 146 Nguyễn Biểu.

Thế nhưng, trên thực tế Dương Thanh Mai đã không làm hết nhiệm vụ được giao, thiếu giám sát, tin tưởng vào báo cáo của Nguyễn Thị Phương Loan - nhân viên làm nhiệm vụ như kế toán cửa hàng và Lê Thanh Bình. Dương Thanh Mai đã chủ quan, không kiểm tra các hóa đơn bán hàng trong mã khách hàng, các hoá đơn đã thu tiền và không kiểm tra kỹ bản công nợ. Lợi dụng sơ hở này, Lê Thanh Bình đã thu hết tiền hàng của 6 mã khách hàng nhưng vẫn báo cáo còn nợ.

Hành vi này của Lê Thanh Bình diễn ra trong một thời gian dài (gần 2 năm) nhưng Dương Thanh Mai không phát hiện. Đến tháng 2/2011, Mai phát hiện được hành vi gian dối của Bình thì số tiền Bình đã chiếm đoạt của công ty Casumina lên đến gần 7 tỷ đồng.

T.Hà