Theo đó, thuế môn bài sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế sang lệ phí. Bộ Tài chính đề xuất không thu lệ phí môn bài đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân thực hiện đăng ký hộ kinh doanh hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Đồng thời, để khuyến khích ngư dân bám biển và phát triển sản xuất 2 ngành nghề sản xuất còn nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đề xuất quy định không thu lệ phí môn bài đối với hộ sản xuất muối; nuôi trồng thuỷ, hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.

Về mức thu, hiện tại, thuế môn bài mà doanh nghiệp đóng có mức từ 3 triệu đồng, 2 triệu đồng, 1,5 triệu đồng, 1 triệu đồng. Tuy nhiên, với dự thảo mới, mức thu này sẽ tăng lên gấp 3 lần đối với doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp có bốn mức nộp: 10 triệu đồng (nếu vốn đăng ký trên 100 tỉ đồng); 5 triệu đồng (vốn đăng ký từ 10 tỉ đến 100 tỉ đồng); 3 triệu đồng (bằng mức cao nhất hiện nay, áp dụng khi doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng). Các chi nhánh, các cửa hàng trực thuộc nộp thuế ở mức 2 triệu đồng.

H.A.