Trong đó, kim ngạch XK nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện trong tháng 4-2016 đạt 3,07 tỷ USD, giảm 14,1% so với tháng trước, qua đó nâng tổng trị giá XK nhóm hàng này trong 4 tháng/2016 lên 11,34 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện của Việt Nam trong 4 tháng/2016 là: EU với 3,5 tỷ USD, tăng 14%; Tiểu Vương Quốc Ảrập thống nhất 1,54 tỷ USD, tăng 15,2%; Hoa Kỳ 1,47 tỷ USD, tăng 83,8%; Hàn Quốc 810 triệu USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Phan Đức