Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu đạt 25,67 tỷ USD trong 10 tháng năm 2015 và đóng góp nhiều nhất vào phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10-2015 đạt 2,67 tỷ USD, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng năm 2015 lên 25,67 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp hơn 6 tỷ USD trong số 10 tỷ USD của phần tăng kim ngạch xuất khẩu.

EU là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam với trị giá đạt 8,55 tỷ USD.

Trân Trân