Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó đặc biệt chú ý xác định địa bàn trọng điểm, tuyến đường trọng điểm, đối tượng trọng điểm, mặt hàng trọng điểm để xây dựng phương án đấu tranh hiệu quả, chủ động bố trí lực lượng, phối hợp các lực lượng chức năng trong tổ chức bắt giữ và xử lý nghiêm minh các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ khu vục cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn kiểm soát hải quan. Tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa trong dịp tết khi lưu lượng hàng hóa qua các cảng, cửa khẩu tăng so với các thời điểm khác trong năm. 

Tuy nhiên phải đảm bảo việc kiểm soát chặt, chẽ, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận thương mại, xuất nhập khẩu hàng cấm. Phối hợp chặt chẽ với bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng trong tuần tra kiểm soát biên giới đường bộ, đường biển… 

H.A.