Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 33,5% số đối tượng có vi phạm pháp luật về đất đai, tăng 1,8% so với 2014. Các vi phạm chủ yếu là không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm so với hồ sơ được duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái phép; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất...

Thanh tra Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính 169 tổ chức, cá nhân với số tiền 15 tỷ 381 triệu đồng; kiến nghị truy thu 112 tỷ 398 triệu đồng tiền sử dụng đất; kiến nghị thu hồi 8.525ha đất và 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

K. Vy