Theo Bộ Tài nguyên – Môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế; số lượng vụ việc thực hiện hàng năm ít và còn bị động theo các vụ việc mà báo chí, dư luận phản ánh; việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai còn chậm, chưa dứt điểm…Bộ đề nghị, trong năm 2015, các địa phương cần tập trung vào nhóm đối tượng là các dự án phát triển nhà ở để phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả đầu tư đối với các dự án nhà ở đã được giao đất, cho thuê đất từ 01/07/2004 đến nay.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên – Môi trường cũng yêu cầu các địa  phương cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện trong những năm qua, nhất là các trường hợp vi phạm của các tổ chức sử dụng đất đã phát hiện trong quá trình thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg và báo cáo về Bộ Tài nguyên – Môi trường trước ngày 31/12/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ

K. Vy