Tại lần điều chỉnh này, ngoài xăng RON 92 tăng 461 đồng/lít như đã đề cập; xăng E5: tăng 431 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giữ ổn định giá (kỳ trước tăng 466 đồng/lít); dầu hỏa ổn định giá bán (kỳ trước tăng 462 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S tăng rất nhẹ - 8 đồng/kg (kỳ trước tăng 264 đồng/kg).

Mức tăng này còn thấp hơn biến động thực tế của giá thế giới, bởi quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phải hỗ trợ xăng khoáng: 110 đồng/lít; Xăng E5: 90 đồng/lít; Dầu diesel: 27 đồng/lít; Dầu hỏa: 185 đồng/lít.

Bảng giá cơ sở được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố chiều 19-8

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ở mức như sau: Xăng RON 92: không cao hơn 17.486 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.254 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.795 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 12.398 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.105 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá cũng như điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 chiều cùng ngày. 

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 4 tháng 8 năm 2017 là: 64,183 USD/thùng xăng RON 92; 63,027 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 62,619 USD/thùng dầu hỏa; 306,056 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.  

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 841/BTC-QLG ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).


Vũ Hân