Trả lời câu hỏi về các biện pháp mà Việt Nam thực hiện để ngăn chặn hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn và xử lí nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ trên thị trường Việt Nam cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Việt Nam đang nỗ lực ngăn chặn hàng nước ngoài đội lốt hàng Việt xuất khẩu Mỹ.

Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường quản lí nhà nước về chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, trong đó chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp về nâng cao nhận thức, tăng cường quản lí nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải quan, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, ngăn chặn, điều tra và xử lí nghiêm các biện pháp lẩn tránh phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa.

Các bộ ngành liên quan của Việt Nam đang thực thi nghiêm túc đề án này, hiện Bộ Công thương Việt Nam đang khẩn trương xây dựng các quy định, tiêu chí rõ ràng, cụ thể để làm cơ sở xác định hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam với hàng hóa gian lận xuất xứ.

Các cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng khác tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là đối với hàng hóa có rủi ro gian lận thương mại, điều tra, xử lí nghiêm khắc các hành vi gian lận.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng các nước nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lí kịp thời các trường hợp gian lận trong hoạt động xuất khẩu.

C.Trung - L.Ninh