Sáng 13-12, tại Hà Nội, Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 đã chính thức khai mạc dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  phát biểu và cho ý kiến chỉ đạo Diễn đàn vào trưa cùng ngày.

Với chủ đề “Tăng năng suất – đòn bẩy cho phát triển bền vững”, Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 tập trung tìm kiếm cách thức để tăng năng suất - vấn đề quan trọng đối với triển vọng phát triển trung hạn của Việt Nam.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định, năm 2017 là năm kinh tế Việt Nam gặt hái được nhiều thành công, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội được Quốc hội giao dự kiến đều đạt và vượt. Nền kinh tế đang tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 6,7%.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình. Song, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn đang chủ yếu dựa vào việc gia tăng vốn đầu tư, thâm dụng lao động và khai thác tài nguyên. Cách thức tăng trưởng này không phù hợp với tình hình hiện nay, bối cảnh trong nước có nhiều thay đổi, sẽ mang lại nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Giám đốc Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy năng suất đóng vai trò quan trọng để giúp Việt Nam thực hiện nguyên vọng trở thành nước có thu nhập trung bình cao trong năm 2035.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn.

"Còn rất nhiều dư địa để Việt Nam có thể tăng thêm năng suất trong các ngành kinh tế", Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh.

Để giải quyết các vấn đề về tăng năng suất, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đề cập 4 lĩnh vực cần tập trung thảo luận, trong đó bao gồm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi nông nghiệp và phát triển doanh nông; cải cách nhằm phát triển và tăng cường các thể chế thị trường; chú trọng đầu tư giáo dục kỹ năng và đổi mới sáng tạo cho nguồn lao động... 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ cùng thảo luận về hai chủ đề chính: “Tăng trưởng năng suất: Xu thế toàn cầu và thách thức tại Việt Nam” và “Giải phóng năng suất vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”. 

An Nhiên