Trung Quốc hiện đứng thứ 9 trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Trung Quốc tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 916 dự án, tổng vốn đăng ký là 5,38 tỷ USD; tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa chiếm gần 20% tổng vốn đầu tư.

Trung Quốc hiện đã có đầu tư tại 54/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam nhưng chủ yếu tập trung vào các địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc và có nhiều người Hoa sinh sống (Lào Cai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng). Bình Thuận có số vốn đầu tư của Trung Quốc cao nhất là hơn 2 tỷ USD trên 5 dự án. 

Tính đến hết năm 2015, Việt Nam mới có 15 dự án đầu tư sang Trung Quốc với tổng vốn đăng ký là khoảng hơn 16 triệu USD chủ yếu tập trung trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. 

Đáng kể nhất là dự án xây dựng khu thương mại của Công ty CP XNK Việt Trang (vốn đăng ký 3 triệu USD) và dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm cân đồng hồ lò xo của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhơn Hòa (vốn đăng ký 6 triệu USD).

Trân Trân