Theo đó, Hội đồng bình chọn đã làm việc công tâm, khách quan, bám sát các tiêu chí đã quy định và lựa chọn được 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các sản phẩm thuộc các nhóm: thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống, nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí… được bình chọn và tôn vinh.

Sản phẩm đã phát huy được thế mạnh địa phương về nguyên vật liệu, kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động.  Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, quy mô các cơ sở sản xuất nhỏ, năng lực tiếp cận thị trường hạn chế, khả năng cạnh tranh còn thấp.

Vì thế, thời gian tới, các đơn vị của Bộ Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến công tập trung hỗ trợ cho các cơ sở hướng đến phát triển bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị lớn.

Triển lãm các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ diễn ra từ ngày 18/22-9 tại Hoàng thành Thăng Long, cùng với đó là các hoạt động giao thương, hợp tác. Khách tham quan Triển lãm hội chợ được vào cổng miễn phí.

Hải Châu