Sau 3 tháng, thu nội địa đạt trên 253.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017.

 Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Nhà nước), số thu nội địa còn lại ước đạt 209.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2017.

Được biết, cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu ngân sách vượt mốc 300.000 tỷ đồng.

Ở hướng khác, thu từ dầu thô 3 tháng qua đạt 13.200 tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67.580 tỷ đồng, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2017.

Chi ngân sách tháng Ba ước đạt 109.000 tỷ đồng. Qua đó, tổng chi ngân sách quý 1 ước tính là 28.000 tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán, tăng 0,7% so cùng kỳ năm 2017. Trong số trên, riêng chi thường xuyên là hơn 222.000 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Chi trả nợ lãi đạt hơn 31.000 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với quý 1 năm ngoái.

Hải Châu