Một trong những điểm đáng lưu ý lần này tại đề án do ACV xây dựng là chỉ cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, không bao gồm sân đỗ của sân bay Phú Quốc trong khoảng thời gian tối đa là 30 năm. “Việc định giá cho thuê hạ tầng sân bay sẽ do tổ chức tư vấn chuyên nghiệp đánh giá”, đại diện ACV khẳng định và cho biết, sau khi cho thuê, nhà đầu tư phải lập ra công ty mới để cung cấp dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách, phương án xử lý lao động hiện tại. ACV sẽ thành lập lại công ty cảng giữ vai trò là người khai thác sân bay để quản lý khai thác các phần còn lại.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh khẳng định: “Việc xây dựng và thực hiện Đề án cho thuê sân bay Phú Quốc không làm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ ACV”.

Để đảm bảo thực hiện đề án cho thuê sân bay Phú Quốc, cần tiếp tục làm rõ một số vấn đề như định hướng về tăng giá phục vụ hành khách, đảm bảo công tác quản lý thực hiện quy hoạch, đảm bảo việc đầu tư đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ làm tăng giá trị của nhà ga như dịch vụ cung cấp suất ăn, xăng dầu, bảo dưỡng ngoại trường…”, Cục trưởng nhấn mạnh.

Phạm Huyền