Bộ Tài chính vừa có văn bản xin ý kiến các Bộ: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi linh kiện, phụ tùng ô tô.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế nhập khẩu lên bằng mức cam kết WTO đối với 3/19 mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong nước đã sản xuất được, trong khi giữ nguyên thuế suất với ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

H.A.