Do đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các thành viên liên quan và Ban Chỉ đạo 389 địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong việc nhập khẩu, buôn bán xe hai bánh chạy điện nguyên chiếc và linh kiện lắp ráp.

L.Hiệp