Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, trong 5 năm 2011-2015, Bộ GTVT triển khai cổ phần hóa 137 doanh nghiệp, tăng 67 doanh nghiệp so với kế hoạch phê duyệt. 

Đến hết năm 2015, sẽ hoàn thành IPO 124 doanh nghiệp, trong đó có 12 tổng công ty, thực hiện nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổng số tiền là 1.701 tỷ đồng… 

Các doanh nghiệp sau tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đã có bước phát triển tốt do huy động được các nguồn lực xã hội, tình hình tài chính được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn chưa có hệ thống quy định cơ chế, chính sách đầy đủ, đồng bộ dưới hình thức nghị định hoặc luật để tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, nguồn lực tài chính cho tái cơ cấu rất khó khăn, kinh nghiệm tái cơ cấu còn hạn chế… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao sự tích cực của Bộ GTVT trong việc sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, nhằm đạt được hai mục tiêu thoái vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, phục vụ tốt hơn cho người dân. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ thời gian tới, còn một số đơn vị công ích, Bộ GTVT tiếp tục có hình thức đổi mới hoạt động; đồng thời tiếp tục rà soát thực hiện. Có những đơn vị đã cổ phần hóa rồi chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược thì cần tìm tiếp…

Phạm Huyền