CLB khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai - Núi Thành được thành lập với mục đích tham gia mạng lưới khởi nghiệp, thúc đẩy và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành.

CLB khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai - Núi Thành sẽ tập trung vào các thế mạnh đặc trưng của địa phương như phát triển nông nghiệp và sản phẩm địa phương, du lịch, công nghệ thông tin, kết hợp các lĩnh vực công - nông - ngư nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng các thành viên CLB khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai-Núi Thành.

Đây là CLB khởi nghiệp thứ hai được thành lập tại Quảng Nam. Trước đó, ngày 3-3, CLB khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam tại Hội An cũng đã được ra mắt.

Các CLB này được thành lập theo tinh thần Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
Ngọc Thi