Đoàn thanh tra liên ngành gồm: Sở KH&CN Hải Phòng (chủ trì), Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an thành phố, UBND các quận, huyện...

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại 51 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa bàn 5 quận (Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An, Kiến An) và 5 huyện (Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng). Các cơ sở này thuộc 3 loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH; công ty cổ phần; doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

Thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng.

Nội dung kiểm tra: chứng chỉ kiểm định, tình trạng kỹ thuật đo lường của 51 phương tiện đo dùng trong mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra việc đảm bảo khối lượng vàng trong mua bán gần 200 sản phẩm gồm: Nhẫn, dây chuyền các loại; kiểm tra nhãn hàng hóa và hồ sơ chất lượng gần 500 sản phẩm hàng hóa gồm: Nhẫn, vòng cổ, vòng tay, dây chuyền, mặt dây chuyền...; trưng cầu giám định kiểm tra chất lượng 48 mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ. Qua thanh tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 31/51 (61%) cơ sở vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở KH&CN TP Hải Phòng, đợt thanh tra tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người tiêu dùng, các cấp/ngành và xã hội hiểu rõ các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính.

Qua đó, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trên địa bàn.

Đăng Hùng