Theo đó, sau 2 tháng triển khai cuộc Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ (gọi tắt là Thanh tra chuyên đề diện rộng 2016), hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện cuộc Thanh tra kịp thời, hiệu quả.

Cụ thể, đã có 43 tỉnh, thành phố triển khai và có báo cáo gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ với tổng số cơ sở thanh tra là 1.286 cơ sở. Trong đó, 381 cơ sở vi phạm, xử phạt 286 cơ sở với tổng số tiền phạt 2,165 tỷ đồng. Tổng số lượt hành vi vi phạm: 517, trong đó chủ yếu là vi phạm nhãn hàng hóa không đạt: 305, chiếm 59 % hành vi vi phạm; sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu: 78, chiếm 15 %; khối lượng hàng hóa không đạt: 10, chiếm 2 %; không công bố tiêu chuẩn áp dụng: 73, chiếm 14 %; hàng hóa không đạt chất lượng: 13, chiếm 2,5 %; vi phạm khác: 38, chiếm 7,4 %.

Ngoài ra, một số địa phương đã lấy mẫu đi giám định chất lượng và đang chờ kết quả để xử lý. Một số địa phương đã thanh tra được nhiều cơ sở, có thể kể đến như: Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Hải Phòng,...

Hiện sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố đang tiếp tục tích cực triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Hải Châu