Cụ thể, tổng sản lượng khai thác, quy đổi bằng 109% kế hoạch, trong đó riêng dầu 1,57 triệu tấn. Tuy nhiên, doanh thu của PVN chỉ đạt 81,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch tháng, do giá dầu trung bình là 32,4 USD/thùng; giảm 17,8 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, PVN cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trừ điện và tài chính do giá dầu thô chỉ bằng 54% so với mức giá kế hoạch. Hiện PVN có 3 đơn vị bị lỗ, trong đó có PVOIL lỗ hơn 100 tỷ đồng; Vietso Petro đang bị thiếu vốn cho sản xuất… Đại diện PVN cũng cho biết đã có kế hoạch giãn khai thác hoặc ngừng một số mỏ nếu giá dầu về mức 30 USD/thùng.

V.H.